Nemojte trpjeti nasilje!

Niste sami… kontaktirajte nas! Naš dežurni broj telefona 098 852 633  dostupan je 24 sata dnevno.

Dom Sv.Ana pružio je smještaj i pomoć za

žena i djece od svog osnutka do danas

O nama

Dom Sv. Ana je sigurna kuća koja pruža smješaj i pomoć ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Dom je na tajnoj adresi u Rijeci. Smještaj u pravilu traje do 6 mjeseci, a izuzetno do godine dana. Više o nama možete pročitati ovdje.

Ako trebate pomoć…

Ukoliko ste žrtva obiteljskog nasilja i trebate pomoć, kontaktirajte nas. Naš dežurni broj telefona 098 852 633  dostupan je 24 sata dnevno. Odgovore na najčešće postavljana pitanja vezana uz obiteljsko nasilje potražite na stranici česta pitanja.

Prijem u sv. Anu

Smještaj u Dom moguće je ostvariti temeljem Zahtjeva nadležnog Zavoda za socijalni rad (bivši Centri za socijalnu skrb). Ukoliko doživljavate nasilje, važno je o tome obavijestiti policiju na broj 192 ili se javite nadležnom Zavodu za socijalni rad.
Više o ovoj temi pročitajte na stranici prijem u Sv. Anu.

Boravak u sv. Ani

Po smještaju u dom stručni tim i domaćica Doma pomažu u smještaju korisnika. Svaka obitelj ima svoju sobu, korisnike se opskrbljuje potrebnim higijenskim potrepštinama, upoznaju se s prostorom Doma, zaposlenicima i drugim korisnicima te s Pravilnikom o kućnom redu.
Više o životu u Domu sv. Ana pročitajte na stranici boravak u sv. Ani.

Savjetovalište

Savjetovalište sv.Ana djeluje od 1994., a od 2007. je na zasebnom lokalitetu – u suterenu zgrade Caritasa Riječke nadbiskupije. Više o radu savjetovališta možete pročitati ovdje.

Donacije

Ukoliko želite pomoći rad Doma Sv.Ana podaci za donacije nalaze se ovdje.

Aktualnosti

Više o zbivanjima u Domu sv.Ana možete pročitati na stranici Aktualnosti