Nadbiskup u posjetu Domu Sveta Ana

Nadbiskup u posjetu Domu Sveta Ana

Nadbiskup Mate Uzinić posjetio je 11. svibnja djelatnice i korisnice Doma „Sveta Ana“, sigurne kuće za žene i djecu žrtva obiteljskog nasilja. Nakon što je razgovarao s ravnateljicom Željkom Frković i djelatnicama, obratio se i korisnicama koje su toga jutra ostale u Domu. Većina njih već su ranije otišle na posao.

Posjet domu bila je prilika za blagoslov novouređene prostorije, senzorne sobe koja je postavljena uz pomoć Elektroindustrijske i obrtničke škole u Rijeci. Audiovizualnu opremu montirala su dvojica učenika kojima je to bio maturalni rad. Nadbiskup je sazvao Božji blagoslov na sve koji su sudjelovali u tom projektu kao i svu djecu koja će ovu sobu koristiti za igru i opuštanje.