Izrada Smoothia

Izrada Smoothia

Kroz projekt ZAJEDNO za bolje sutra tvrtke DM d.o.o. u našoj ustanovi provodimo aktivnosti usmjerene na prehranu i tjelovježbu u očuvanju ženskog zdravlja. Sve aktivnosti se provode u Domu, s korisnicama, ženama žrtvama obiteljskog nasilja , od rujna 2023. i trajati će do rujna 2024.godine. dana. Partner u realizaciji svih aktivnosti je Ugostiteljska škola Opatija i dr. med. spec. nutricionistica Silvija Zec Sambol. Korisnice kroz aktivnosti uče o izboru, čuvanju, skladištenju i pripremi namirnica koje doprinose očuvanju njihovog zdravlja, o  važnosti tjelovježbe za zdravlje, o nutritivnim vrijednostima namirnica i utjecaju hrane naženske hormone, o utjecaju prehrane na samopouzdanje i dobar odnos prema sebi i dr.

Jučerašnja aktivnost je bila usmjere na izradu obroka od voća i povrća. Korisnice su bile oduševljene jednostavnom pripremom kvalitetnih i cjelovitih obroka koji su vrlo ukusni i zdravi, a koji će se svidjeti i djeci.

Humanitarni koncert ansambla „Lilia“ 

Humanitarni koncert ansambla „Lilia“ 

U subotu 18. 05. 2024. u katedrali Sv. Vida u Rijeci je ženski vokalni ansambl „Lilia“ održao koncert koji je imao i humanitarni karakter te je na kraju večeri prikupljan dobrovoljan novčani prilog za Dom sv. Ane – Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, s namjenom kupovine potrebnog novog namještaja za sobe korisnika. Prikupljeni novčani prilog je ravnateljici Doma Sv. Ana predala Helena Anušić u ime svih članica ansambla i donatora.

Od srca se svima zahvaljujemo na organizaciji ove donacije i novčanim sredstvima koja su prikupljena.

ravnateljica Željka Frković