Natječaj

Natječaj

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i čl. 204. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) te članka 39. Statuta Sv. Ane-Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja-skraćeno ŽON, sukladno Odluci donesenoj na sjednici Upravnog vijeća Doma 18.06.2024.,  objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ce  Sv. Ane-Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
  • da ne postoji zapreka iz članka 261.  Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • diplomu o stručnoj spremi
  • potvrdu o radnom stažu 
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
  • preporuka župnika

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Sv. Ane-Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON  na mandat od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Sv. Ane – Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON, s naznakom: » Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, na adresu Osječka 84a, Rijeka ili  na p.p. 76, Rijeka. 

Natječaj je otvoren do 19.07.2024. godine

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Izrada Smoothia

Izrada Smoothia

Kroz projekt ZAJEDNO za bolje sutra tvrtke DM d.o.o. u našoj ustanovi provodimo aktivnosti usmjerene na prehranu i tjelovježbu u očuvanju ženskog zdravlja. Sve aktivnosti se provode u Domu, s korisnicama, ženama žrtvama obiteljskog nasilja , od rujna 2023. i trajati će do rujna 2024.godine. dana. Partner u realizaciji svih aktivnosti je Ugostiteljska škola Opatija i dr. med. spec. nutricionistica Silvija Zec Sambol. Korisnice kroz aktivnosti uče o izboru, čuvanju, skladištenju i pripremi namirnica koje doprinose očuvanju njihovog zdravlja, o  važnosti tjelovježbe za zdravlje, o nutritivnim vrijednostima namirnica i utjecaju hrane naženske hormone, o utjecaju prehrane na samopouzdanje i dobar odnos prema sebi i dr.

Jučerašnja aktivnost je bila usmjere na izradu obroka od voća i povrća. Korisnice su bile oduševljene jednostavnom pripremom kvalitetnih i cjelovitih obroka koji su vrlo ukusni i zdravi, a koji će se svidjeti i djeci.

Humanitarni koncert ansambla „Lilia“ 

Humanitarni koncert ansambla „Lilia“ 

U subotu 18. 05. 2024. u katedrali Sv. Vida u Rijeci je ženski vokalni ansambl „Lilia“ održao koncert koji je imao i humanitarni karakter te je na kraju večeri prikupljan dobrovoljan novčani prilog za Dom sv. Ane – Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, s namjenom kupovine potrebnog novog namještaja za sobe korisnika. Prikupljeni novčani prilog je ravnateljici Doma Sv. Ana predala Helena Anušić u ime svih članica ansambla i donatora.

Od srca se svima zahvaljujemo na organizaciji ove donacije i novčanim sredstvima koja su prikupljena.

ravnateljica Željka Frković

Zdravi sendviči

Zdravi sendviči

Kroz kreativnu radionicu s tetom Sanjom, pedagogicom u Domu, djeca su slagala zdrave sendviće. Cijela radionica je protekla u veselom druženju, a djeca su od povrća izrađivala različite oblike i sve složila u zanimljive obroke. Na kraju su se tim sendvićima  okrijepili. I sve je baš bilo jako fino!

Eto dokaza da djeca vole povrće i rado će pojesti obrok s povrćem ako im se na zanimljiv i kreativan način pruži mogućnost da sami odabiru i kreiraju svoje prvo povrtno jelo.