Što pruža smještaj u Domu?

 • zbrinjavanje žena i djece – žrtve obiteljskog nasilja
 • stručna pomoć pri ostvarivanju zakonom osiguranih prava – psihološka, socijalna, pedagoška, zdravstvena i duhovna pomoć
 • rehabilitacija i resocijalizacija korisnika
 • nastavak obrazovanja djece školske dobi; pomoć pri upisu djece u dječji vrtić
 • mogućnost školovanja i prekvalifikacije za majke
 • savjetodavni rad s korisnicima unutar Doma
 • materijalni oblici pomoći (odjeća za majke i djecu, potrebna oprema za bebe)
 • organizacija susreta očeva i djece na određenoj lokaciji, udaljenoj od Doma

Organizacija života i rada u Domu

 • zbrinjavanje žena i djece – žrtve obiteljskog nasilja
 • stručna pomoć pri ostvarivanju zakonom osiguranih prava za korisnike
 • rad na educiranju korisnika o njihovim zakonskim pravima
 • psihološka, socijalna, pedagoška, zdravstvena i duhovna pomoć svakodnevno za odrasle i djecu
 • rehabilitacija i resocijalizacija korisnika
 • nastavak obrazovanja djece školske dobi, upis djece u dječji vrtić
 • mogućnost školovanja i prekvalifikacije za majke
 • savjetodavni rad s korisnicima unutar Doma
 • materijalni oblici pomoći (odjeća za majke i djecu, potrebna oprema za bebe)
 • organizacija susreta očeva i djece na određenoj lokaciji, udaljenoj od Doma

S korisnicima se organiziraju: proslave rođendana, blagdani, izleti, kreativne i edukativne radionice za majke i djecu, učenje, igre, susreti s volonterima. U Domu se također brine o duhovnom životu korisnika, redovito dolazi duhovnik i provodi razgovore s korisnicima kako bi se zadovoljile njihove duhovne potrebe.

Od početka rada do danas dom Sv.Ana je pružio smještaj i pomoć za:

žena i djece

Više o pravima djece i korisnica za vrijeme boravka u Domu možete pročitati ovdje

Aktualnosti