Opće informacije

Osnivač: Riječka nadbiskupijaCaritas Riječke nadbiskupije
Sjedište: Osječka 84a, Rijeka
OIB: 70311221752 


Dom Sv. Ana pruža psihosocijalnu podršku ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja Smještaj se osigurava u trajanju do godinu dana. Uz uslugu smještaja korisnicima se osigurava, prehrana, higijena i zdravstvenu skrb, pružanje pravne podrške i pomoć pri ostvarivanju socijalnih prava. Djeci se omogućuje nastavak školovanja, a ženama pomoć pri stjecanju obrazovanja i zapošljavanju. Glavni cilj je osamostaljenje korisnika kroz savjetodavni i terapijski rad te podršku u roditeljstvu i razvoju samopouzdanja. Kroz kreativne radionice omogućuje se izražavanje doživljaja, a prihod od prodaje predmeta koristimo za izlete i nagrađivanje volontera.

Na lokaciji sjedišta Doma dostupno je Savjetovalište.

Dom je na tajnoj adresi. Smještajni kapacitet je 30 korisnika. Prostor je zbog sigurnosti korisnika pokriven videonadzorom. U prostoru Doma je prostorija opremljena računalima, namijenjena za rad, igru i učenje, igraonica, praonica rublja, kuhinja, blagovaonica s natkrivenom terasom. Okoliš Doma je prilagođen djeci različite dobi. Djelatnici su prisutni tijekom radnih dana od 7h do 19h, dok je izvan radnog vremena i vikendom dostupna dežurna djelatnica u slučaju izvanrednih situacija.

MIsija
Obuhvaća skrb o ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja, rad s počiniteljima nasilja a sve u duhu poštivanja dostojanstva, ljudskih prava, jednakosti i inkluzije u društvenu sredinu.
Pružanje psihosocijalne podrške ženama i djeci koji su žrtve obiteljskog nasilja, osiguranje osnovnih životnih potreba te pružanje podrške u različitim aspektima njihovog života.

Vizija
Sretno dijete i osnažena obitelj u zajednici. Stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

 • ravnateljica
 • socijalna radnica
 • psihologinja
 • stručna suradnica na poslovima obiteljskog nasilja
 • zdravstvena voditeljica
 • pravnik
 • domaćica Doma
 • računovođa
 • duhovnik
 • vanjski suradnici: psihijatar, računalni serviser, kućni majstor

Socijalna radnica – pruža socijalnu skrb i psihosocijalnu rehabilitaciju. Koordinira poslove Stručnog tima, izrađuje socijalnu anamnezu, formira mišljenje o socijalnom cilju. Ona je “borac” za sva zakonima propisana prava korisnika.

Psihologinja – pruža potporu i savjet kako majkama tako i djeci (savjetodavni i terapijski rad; individualno i grupno). Provodi psihologijska testiranja i obradu svih korisnika. Priprema korisnika za smještaj i odlazak iz Doma. Piše nalaze i mišljenja za potrebe drugih institucija i službi. Radi s počiniteljem nasilja.

Stručna suradnica na poslovima rada sa žrtvama obiteljskog nasilja – organizira slobodno vrijeme korisnika, brine o stanovanju, o obrazovanju djece i odraslih. Uključuje se u pomoć ženama pri svakodnevnom funkcioniranju unutar zajednice, a osobitu pažnju posvećuje djeci (uključivanje u vrtiće, škole, pomoć u učenju, organizaciji slobodnog vremena itd.)

Stručni tim djeluje interdisciplinarno, nadopunjujući se i stvarajući kompletan okvir rada ustanove. Tim je na čelu s ravnateljicom razgranao suradnju prema javnom sektoru; zdravstvu, školstvu, civilnom društvu, ustanovama kulture, centrima socijalne skrbi itd., a sve u cilju usklađenog djelovanja u rješavanju problema obiteljskog nasilja.

Stručni tim radi od 07 do 19 sati od ponedjeljka do petka, a utorkom i četvrtkom do 20 sati. Noću i u preostalim satima vikenda tim djeluje kroz pasivno dežurstvo.

SOS telefon 098/ 852 633 (aktivan 24 sata)
tel. Doma; 051/ 672-607 ; 678-137
fax: 051/ 678-136
e-mail: soc-rad@sv-ana.com 

Savjetovalište Caritasovog doma Sv. Ana: Osječka 84a, Rijeka
tel. / fax: 051/ 211-146
Kontakt telefon za klijente upućene na psihosocijalni tretman: 098/ 944 0289

Izložbeno – prodajni centar:
Pomerio 3a, Rijeka
tel. 051/ 330-014

Svoje donacije za rad Sv. Ane možete uplatiti na žiro račun otvoren kod Privredne banke Zagreb.
IBAN: HR1523400091110050790
ukoliko se traži poziv na broj: model 00 poziv na br: datum — npr. 23-11-2022
Za inozemne donacije
IBAN: HR1523400091110050790
SWIFT (BIC) broj: PBZGHR2X

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
NN 70/17, 126/19, 84/21
Prekršajni zakon pročišćeni tekst zakona
NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22
Kazneni zakon pročišćeni tekst zakona
NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Zakon o kaznenom postupku pročišćeni tekst zakona
NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22
Obiteljski zakon pročišćeni tekst
NN 103/15, 98/19, 47/20
Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)
Zakon o socijalnoj skrbi pročišćeni tekst zakona
NN 18/22, 46/22, 119/22
Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (NN 3/18)
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
NN 143/13, 98/19

Savjetovalište

Savjetovalište sv.Ana djeluje od 1994., a od 2007. je na zasebnom lokalitetu – u suterenu zgrade Caritasa Riječke nadbiskupije. U Savjetovalištu se provode sljedeće aktivnosti:

 • Savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja koje nisu smještene u Domu i ostale zainteresirane (po prethodnom telefonskom dogovoru)
 • Materijalni oblici pomoći: oprema za novorođenčad i djecu do treće godine života
 • Prijem donacija, stručnih posjeta, novinara, donatora
 • Edukacije i predavanja za zainteresirane grupe
 • Susreti djece smještene u Domu i njihovih očeva ukoliko za to ne postoje zakonske prepreke. Susreti se odvijaju uz nazočnost djelatnika doma i policije.
 • Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji provodi se temeljem Ugovora s Ministarstvom pravosuđa. Svrha provođenja zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana je sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji.

Adresa savjetovališta:
Osječka 84a, Rijeka (Škurinje)
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00
Tel/fax: 051 /211-146
Kontakt telefon za klijente upućene na psihosocijalni tretman: 098/ 944 0289


Prodajni centar

Izložbeno – prodajni centar otvoren je 1996. godine po uzoru na Caritasove prodajne centre koji postoje u mnogim europskim zemljama. To je centar tzv. pomoći za samopomoć. Prostor je dvonamjenski: izložbeni i prodajni.

Predmeti su uglavnom dar donatora, ali su to i radovi korisnica smještenih u Domu. Raznovrsni odjevni predmeti, dekorativni predmeti, igračke i sl. mogu se kupiti po vrlo pristupačnim cijenama. Djelatnost Centra je neprofitabilna budući da su sva sredstva dobivena od prodaje namijenjena financiranju djelatnosti Doma.

Svrha ovog prostora je i radna terapija za korisnice Doma, ali i pomoć drugima. Grad Rijeka sudjeluje u projektu na način da iznajmljuje prostor za simboličnu cijenu. Centru je slogan Dok kupujete pomažete.

Adresa: Pomerio 3a, Rijeka
Telefon: 051/ 330-014
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8-12
utorak, četvrtak od 16-20 (ljeti) 15-19 (zimi)

Dokumenti i statistike

Statistički podaci za razdoblje
1993. – 2024.
Broj osoba ukupno: 2009
Žene: 1/3
Djeca: 2/3
Žrtve rata: 46

Statistički podaci za 2023.
Broj osoba ukupno:: 90
Žene: 34
Djeca: 56
Prosjek dana boravka u 2023: 125
Broj noćenja u 2023: 7826

U zadnjih deset godina u Hrvatskoj je ubijeno 305 žena u dobi od 22 do 47 godina, a po podacima policije, ubojice su u većini slučajeva bili njihovi muževi i partneri ili bivši muževi i partneri

sigurnomjesto.hr