Osnivanje

Ustanova je započela s radom 26. srpnja 1993. godine u suradnji s austrijskim Caritasom i Caritasom Riječke nadbiskupije. Prvotno je Dom Sv. Ane zbrinjavao prognanice, izbjeglice, zlostavljane i silovane žene s područja bivše Jugoslavije. 15. ožujka na konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Doma, Dom i služ0beno počinje zbrinjavati žrtve obiteljskog nasilja (do tada su to bile žrtve rata). Nadbiskup mons. dr. Anton Tamarut, pok., najavio je ovaj nadbiskupijski pastoral sa željom da se “poremećeni odnosi u obitelji dovedu u bolji i zdraviji obiteljski život”. Danas je Sv. Ana sigurna kuća u koju dolaze žene i njihova djeca – žrtve nasilja u obitelji iz cijele RH.

osnivanje doma Sv. Ana
Direktor Caritasa 1993.g. mons. Juraj Petrović i Peter Quendler, koordinator Caritasa Koruške tijekom rata u Hrvatskoj, prilikom izrade projekta Doma. Pok. g.din Peter Quendler bio je najveći dobrotvor Sv. Ane.

U 30 godina bilo je mnogo pojedinaca koji su dragovoljno pomagali misiju Sv. Ane. Ulagali su i ulažu svoje znanje, stručnost, vrijeme, energiju a nadasve beskrajno puno dobre volje. To je ono na čemu im Dom Sv. Ana nikada neće moći dovoljno zahvaliti.

Sv. Ana

Sveta Ana

Sveta Ana je majka Blažene Djevice Marije. Spomendan njoj i njenom suprugu – Joakimu je u Katoličkoj Crkvi 26.srpnja. Upravo na blagdan Sv. Ane otvoreno je ovo sklonište za žene i djecu žrtve nasilja pa je po njoj i dobilo ime.