Ukoliko doživljavate nasilje, važno je o tome obavijestiti policiju na broj 192 ili se javite nadležnom Zavodu za socijalni rad

Smještaj u Dom moguće je ostvariti temeljem Zahtjeva nadležnog Zavoda za socijalni rad (bivši Centri za socijalnu skrb).

stop nasilju

Nitko ne smije trpjeti nikakvo nasilje!!!

Nasilje se događa na različite načine; tjelesno, seksualno, psihičko, ekonomsko, emocionalno…

Dom je isključivo namijenjen smještaju žena i djece – žrtvama obiteljskog nasilja! Smještaj nije moguće ostvariti za ostale socijalno ugrožene korisnike, te za ovisnike o alkoholu, drogi, kocki kao niti za teže psihički oboljele osobe ili oboljele od težih kroničnih oblika bolesti.

U Dom može biti smješteno 30 osoba. Važan uvjet kod odluke o smještaju je funkcionalnost majke i samostalnost u brizi o sebi i djeci.

Prijem žrtava realizira se u Savjetovalištu Sv. Ana na adresi Osječka 84a, Rijeka ili na drugoj lokaciji u dogovoru s nadležnim Zavodom za socijalni rad.

Korisni linkovi